[Infographics] Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng 5,5%

Hà Nội (TTXVN 31/3/2024) Quý I/2024, GRDP của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP Quý I/2023 tăng 5,81%). Tuy nhiên, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, chỉ có mức tăng ngành dịch vụ quý I/2024 thấp hơn cùng kỳ.