Hà Nội nồng nhiệt đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm chính thức nước ta (20/11/1994)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 323, ngày 21/11/1994