Hà Nội nồng nhiệt đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân thăm chính thức nước ta (20/11/1994)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
    • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 323, ngày 21/11/1994