[Photo] Hàn Quốc sẵn sàng cho đợt bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22 (4/2024)

Hà Nội (TTXVN 4/4/2024) Thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết đợt bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22 sẽ bắt đầu vào ngày 5/4/2024 và kéo dài trong 2 ngày. Các cử tri đủ điều kiện sẽ có thể tham gia bỏ phiếu tại 3.565 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6h00 -18h00 mỗi ngày. NEC cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo cho việc bỏ phiếu của cử tri diễn ra thuận tiện và minh bạch.

  • Công tác chuẩn bị cho đợt bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22 tại điểm bầu cử ở sân bay Incheon, Hàn Quốc ngày 4/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

  • Công tác chuẩn bị cho đợt bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 22 tại điểm bầu cử ở sân bay Incheon, Hàn Quốc ngày 4/4/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN