[Photo] Hình ảnh Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (21/10/1977 - 21/10/2022)

Hà Nội (TTXVN 21/10/2022) Tối 21/10/2022, Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc được tổ chức trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres...

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres xem tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

 • (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tặng hoa các học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres với các cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu nước ngoài dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Tiêu binh rước Quốc kỳ Việt Nam và cờ Liên hợp quốc tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Tiêu binh rước Quốc kỳ Việt Nam và cờ Liên Hợp quốc tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

 • Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại lễ kỷ niệm kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)