[Photo] Hình ảnh về Nhà thơ Vũ Đình Liên

  • Nhà thơ, nhà giáo Vũ Đình Liên (1913-1996)

  • Từ trái sang: Nhà nhiếp ảnh Trần Văn Lưu, nhà thơ Vũ Đình Liên, họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ảnh tư liệu gia đình họa sĩ Bùi Thanh Phương

  • Bức ảnh quý về Vũ Đình Liên đang ngồi xem ông đồ viết câu đối Tết, năm 1977. Ảnh tư liệu gia đình họa sĩ Bùi Thanh Phương

  • Bức Ông đồ của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ năm 1957. Ảnh tư liệu gia đình họa sĩ Bùi Thanh Phương

  • Nhà thơ Vũ Đình Liên (trái), năm 1977 (Ảnh tư liệu)