[Infographics] Hình tượng Rồng trong văn hóa Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 5/2/2024) Qua bao thời kỳ lịch sử, hình tượng Rồng vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc; đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, kiến tạo và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.