Đợt 2 Chiến dịch Điện Biên Phủ (30/3 - 30/4/1954)

Đợt 2 Chiến dịch Điện Biên Phủ (30/3 - 30/4/1954)
  • Chia sẻ: