Quân đội nhân dân Việt Nam: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấuHS_QPA_000048815

Quân chủng Phòng không-Không quânHS_QPA_000126437

Bộ đội biên phòng: “Lá chắn thép” nơi biên cương của Tổ quốc HS_QPA_000142695

"Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến" (19/12/1946) HS_QPA_000137759

Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết (21/7/1954) HS_QPA_000145470

Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) HS_QPA_000125857

Huyền thoại đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959) HS_QPA_000146014

Hội nghị Paris về Việt Nam (1968 - 1973)HS_QPA_000034541

Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (27/5/2014) HS_QPA_000146412

Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 HS_QPA_000040016

Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947) HS_QPA_000032945

Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 25/2/1952) HS_QPA_000033178

Chiến dịch Tây Bắc (14/10 -10/12/1952) HS_QPA_000039451

Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản (17/11/1952) HS_QPA_000033655

Chiến dịch Thượng Lào (13/4-3/5/1953) HS_QPA_000033182

Chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3 - 7/5/1954)HS_QPA_000032887

Bộ đội Không quân Việt Nam: giữ vững chủ quyền vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc HS_QPA_000040670

Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963) HS_QPA_000033074

Chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963) HS_QPA_000137761

Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu (2/8 và 5/8/1964) HS_QPA_000033420

Chiến thắng An Lão (tháng 12/1964) HS_QPA_000032874

Chiến dịch Đồng Xoài (10/5 - 22/7/1965) HS_QPA_000032901

Chiến dịch Ba Gia (28/5 - 20/7/1965) HS_QPA_000033332

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (9/7/1968) HS_QPA_000033056

Chiến thắng Đồng Lộc (năm 1968) HS_QPA_000039747

Truông Bồn - huyền thoại về 13 thanh niên xung phong (31/10/1968) HS_QPA_000131884

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 HS_QPA_000141730

Chiến dịch Đường 9-Nam Lào (30/1 - 23/3/1971) HS_QPA_000032918

Chiến dịch Nguyễn Huệ (1/4/1972 - 19/1/1973) HS_QPA_000039776

Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972) HS_QPA_000033427

Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (1972) HS_QPA_000039925

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) HS_QPA_000039359

Chiến thắng Cửa Việt (31/1/1973) HS_QPA_000033416

Chiến thắng phong tỏa sông biển miền Bắc (27/6/1973) HS_QPA_000039293

Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-11/3/1975) HS_QPA_000033216

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (21/3 - 29/3/1975) HS_QPA_000033000

Chiến dịch Tây Nguyên (4-24/3/1975) HS_QPA_000033181

Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 - 30/4/1975) HS_QPA_000033062

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) HS_QPA_000032456

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 HS_QPA_000141771

Trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (14/3/1988) HS_QPA_000143624