[Video] Họa sĩ Bùi Trang Chước- Kỳ tài của nghệ thuật hội họa

    Nhân vật liên quan

    • Họa sĩBùi Trang Chước

Hà Nội (TTXVN 21/5/2024) Họa sĩ Bùi Trang Chước là một họa sĩ tài năng của nền hội họa Việt Nam. Nếu như nhạc sĩ Văn Cao là tác giả Quốc ca Việt Nam, Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ Quốc kỳ Việt Nam thì họa sĩ Bùi Trang Chước được công nhận là tác giả vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam. Ông còn được xem là “ông tổ vẽ tem thư Việt Nam” cùng nhiều danh hiệu mà Nhà nước, giới văn nghệ sĩ và nhân dân tôn vinh. Ông sinh ngày 21-5-1915 tại Hà Nội.