[Video] Hoàng Đình Giong - Người Cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Thường vụ; Ban Chấp hành Trung ương ĐảngHoàng Đình Giong

Hà Nội (TTXVN 1/6/2024) Cao Bằng, miền non xanh nước biếc với bao thế hệ đã hy sinh tuổi xuân của mình cho vùng đất đầu nguồn cách mạng. Hoàng Đình Giong, tên của đồng chí gắn với nhiều địa danh mà người anh hùng đã sống và cống hiến cho đất nước hôm nay. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong là một trang sử vẻ vang về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường, gan dạ, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.