[Infographics] “Hoàng Hoa sứ trình đồ” và các di sản tư liệu thế giới của Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/6/2018) Sách cổ "Hoàng hoa sứ trình đồ" của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.