[Photo] Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao Vatican tại thành phố Huế

Hà Nội (TTXVN 12/4/2024) Tiếp tục chương trình thăm Việt Nam, ngày 12/4/2024, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  • Các chức sắc Tổng giáo phận Huế chào đón Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

  • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam, thành phố Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

  • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

  • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

  • Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN