[Photo] Hoạt động đối ngoại nổi bật của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hà Nội (TTXVN 23/4/2019) Giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa.