Hội đàm Chính trị Kinh tế Việt Nam - Indonesia

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VI; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2/1987 - 8/1991)Nguyễn Cơ Thạch

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20/11/1990