[Photo] Hơn 58% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày thứ hai bầu cử tổng thống LB Nga (3/2024)

Hà Nội (TTXVN 17/3/2024) Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) LB Nga, hơn 58% cử tri đã bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, sau ngày bỏ phiếu thứ hai. Số liệu được công bố trên trang web của CEC cho thấy tính đến 21h00 giờ Moskva (01h00 ngày 17/3 giờ Hà Nội) số cử tri đã đi bỏ phiếu đạt 58,10%.

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 16/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 16/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 16/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến bầu Tổng thống tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, ngày 15/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến bầu Tổng thống tại Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moskva, ngày 15/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 16/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở Moskva, ngày 16/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN