Hungary và Việt Nam ký hiệp nghị về văn hóa và kế hoạch hợp tác văn hóa năm 1957 -Các Hoạt động của Hồ Chủ tịch tại Hungary

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Giáo sưHoàng Minh Giám

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 3 đến 5/8/1957