Hungary và Việt Nam ký hiệp nghị về văn hóa và kế hoạch hợp tác văn hóa năm 1957 -Các Hoạt động của Hồ Chủ tịch tại Hungary

Tin Thế giới của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 3 đến 5/8/1957