[Infographics] Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh 30 năm và tình yêu ở lại

    Nhân vật liên quan

    • Nhà thơXuân Quỳnh
    • Nhà viết kịchLưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh không chỉ nổi tiếng với các tác phẩm kịch, thơ, sống mãi với thời gian mà tình yêu của họ dành cho nhau cũng trở thành một huyền thoại đẹp.