[Infographics] Tế Hanh - một đời thơ gắn bó với đất nước, quê hương

    Nhân vật liên quan

    • Nhà vănTế Hanh

Nhà thơ Tế Hanh (2009-2019) là một trong những cây đại thụ của nền thi ca Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ làm thơ, ông đã để lại một khối lượng tác phẩm phong phú, trong đó không ít bài thơ làm say mê người đọc và có sức sống lâu bền với thời gian.