[Infographics] Truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 09/01/2020) 70 năm qua, phong trào học sinh, sinh viên đã trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng, kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh mà Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng.

[Infographics] 70 năm truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam ảnh 1