[Video] Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện Campuchia

Hà Nội (TTXVN 26/2/2024) Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ vừa được công bố sáng nay, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu vừa được tổ chức trong ngày hôm qua. Phản ánh của phóng viên TTXVN tại địa bàn.