[Video] Khai mạc Hội nghị Geneve về Đông Dương

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
    • Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (1965-1976)Tạ Quang Bửu

Hà Nội (TTXVN 8/5/2024) 70 năm trước, ngày 8/5/1954, Hội nghị Geneve về Đông Dương đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đánh giá về sự kiện lịch sử này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “... Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.