[Photo] Khai mạc Lễ hội Cổ Loa - Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia

Hà Nội (TTXVN 15/2/2024) Sáng 15/2/2024 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Cổ Loa - Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia chính thức khai mạc với các nghi thức quan trọng: nghi lễ dâng hương của nhân dân Bát xã Loa Thành (nay là 8 làng thuộc 3 xã Cổ Loa, Uy Nỗ, Xuân Canh của huyện Đông Anh, TP Hà Nội); thực hành nghi thức tế, lễ; thực hành nghi lễ nghênh rước kiệu vua An Dương Vương và rước kiệu Bà Chúa.

 • Ông cả đánh trống khai hội (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dâng hương (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Anh cả quậy đọc mật khấn phía trước đền thờ An Dương Vương (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Anh cả quậy làm lễ trước khi đọc mật khấn tại sân rồng phía trước đền thờ An Dương Vương (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Anh cả quậy dâng mật khấn (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Anh cả quậy đọc mật khấn trước đền thờ An Dương Vương (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Các cả lễ Bát xã làm lễ tế tại sân rồng (2/2024) (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 • Nghi thức rước ngựa trong Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024) Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Nghi thức rước kiệu trong Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Nghi thức rước kiệu trong Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Đoàn rước kiệu của Bát xã trong Lễ hội Cổ Loa (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Đông đảo người dân tập trung xem nghi thức rước kiệu (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Lễ rước “nỏ thần” tại Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Đền Cổ Loa trong ngày diễn ra lễ hội (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Trang trọng rước kiệu Vua tại buổi lễ (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Đông đảo người dân tập trung xem nghi thức rước kiệu (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Nghi thức rước kiệu trong Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Biểu diễn dân ca quan họ tại Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Lễ vật dâng Vua trong Lễ hội Cổ Loa (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

 • Đông đảo người dân đến tham dự Lễ hội Cổ Loa Xuân Giáp Thìn 2024 (2/2024). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN