Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, số 325 ngày 20/11/1992.