Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ nhất

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
    • Ủy viên Bộ Chính trị; Khóa V, VI, VII, VIII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (9/1992 - 9/1997)Lê Đức Anh
    • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, số 325 ngày 20/11/1992.