[Photo] Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 10/1930 đến 4/1931Trần Phú

Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) là địa chỉ đỏ, điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử ý nghĩa. Từ đầu năm 2024 đến nay, khu di tích đã đón hàng trăm đoàn với số lượng khách ước đạt khoảng gần 10.000 lượt người đến dâng hương, tham quan.

  • Bức tượng đúc bằng đồng khắc họa hình ảnh đồng chí Trần Phú soạn thảo Luận cương chính trị. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

  • Bản luận cương chính trị năm 1930 được lưu giữ tại Nhà trưng bày lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

  • Phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú nằm trên núi Quần Hội. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

  • Khách tham quan và nghe thuyết minh về các hiện vật được trưng bày trong Nhà trưng bày lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN