[Infographics] Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao

Hà Nội (TTXVN 3/2/2024) Trong suốt 94 năm qua (1930-2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Quy mô GDP không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trong ASEAN và thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người tăng 58 lần, lên mức khoảng 4.300 USD năm 2023…