Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2023 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 30/9/2023) 9 tháng đầu năm 2023, GDP tăng 4,24%, CPI bình quân tăng 3,16% đầu tư nước ngoài tăng 7,7% xuất siêu ước đạt 21,68 tỷ USD...