Ký các văn kiện Việt Nam - Liên bang Nga (6/1994)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/6/1994