[Photo] Kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội Khóa XV (2/3/2023)

  • Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự. Ảnh: TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN