[Infographics] Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt NamNguyễn Thị Hồng

Ngày 12/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam