[Infographics] Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Chất vấn theo bốn nhóm lĩnh vực

Hà Nội (TTXVN 06/11/2023) Tại Kỳ họp này, phiên chất vấn sẽ tiến hành theo nhóm bốn lĩnh vực gồm Kinh tế Tổng hợp-Vĩ mô Kinh tế Ngành Văn hóa, Xã hội Tư pháp, Nội chính và Kiểm toán Nhà nước.