[Infographics] Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: 4 nhóm vấn đề để đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn

  Nhân vật liên quan

  • Nguyễn Xuân Phúc
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (7/2016 - 4/2021)Nguyễn Xuân Cường
  • Trần Tuấn Anh
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bộ trưởng Bộ Nội vụ (4/2016 - 4/2021)Lê Vĩnh Tân
  • Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng