[Video] Ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm mới

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; Đại tướngNguyễn Chí Thanh

Hà Nội (TTXVN 1/1/2024) Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà chính trị quân sự song toàn, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng sáng nay, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, NXB Quân đội tổ chức buổi tọa đàm về chủ đề: “Ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm mới”.

Ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm mới