[Photo] Lãnh tụ Cuba Fidel Castro thăm Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973)

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba, do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 12/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba, do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 12/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro tại buổi mít tinh của nhân dân Quảng Trị (tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Trần Nam Trung tại buổi mít tinh của nhân dân Quảng Trị (tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Các chiến sĩ Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên-Huế nồng nhiệt đón mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro đến thăm Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973. Ảnh: TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba tại đồn An ninh nhân dân Bến Hải (Quảng Trị), tháng 9/1973. Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba thị sát Căn cứ quân sự Tân Lâm-Dốc Miếu trên Hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy (ngày 15/9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Ngày 15/9/1973, đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba thăm UBND Cách mạng tỉnh Quảng Trị (Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam). Ảnh: TTXVN

 • Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro phất cao lá cờ truyền thống của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - Huế (Quảng Trị, ngày 15/9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Ngày 15/9/1973, đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba tới thị sát Căn cứ quân sự Tân Lâm-Dốc Miếu trên Hàng rào điện tử McNamara, bị quân và dân miền Nam phá hủy. Ảnh: TTXVN

 • Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba và nữ anh hùng Tạ Thị Kiều tại Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (Tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro nhận tặng phẩm của UBND Cách mạng tỉnh Quảng Trị (Tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh với các Anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba thăm thị trấn Đông Hà (Quảng Trị) bị chiến tranh phá hủy, đang được khôi phục lại (Tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

 • Bí thư Đảng ủy Vĩnh Linh Trần Đồng tặng đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba khẩu súng trường của đồng chí Hồ Đức, dân quân người dân tộc Vân Kiều, chỉ bằng 2 viên đạn đã bắn rơi 1 máy bay lên thẳng của Mỹ (Tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN