[Photo] Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

Hà Nội (TTXVN 25/10/2023) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV, sáng 25/10/2023, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

  • Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN