[Photo] Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Sáng 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào.

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Thiếu nhi Thủ đô Vientiane tặng hoa, chào mừng Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm với các thành viên Đoàn Lào tại lễ đón, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith giới thiệu với Chủ tịch nước Tô Lâm các thành viên Đoàn Lào, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith các thành viên Đoàn Việt Nam, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Nhà Quốc hội ở Thủ đô Vientiane, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN