[Photo] Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc

Hà Nội (TTXVN 5/12/2022) Chiều ngày 5/12/2022, Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Seoul, dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

 • Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol duyệt đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Quang cảnh Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Quang cảnh Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp hẹp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất- TTXVN)