[Photo] Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (11/2015)

Hà Nội (TTXVN 5/11/2015) Chiều 5/11/2015, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

  • Chiều 5/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)