[Photo] Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 11/3/2024) Sáng 11/3/2024, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chủ trì Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand.

 • Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội New Zealand tham dự lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống chào đón khách quý của thổ dân Maori. Ảnh: Dương Giang-TTXVN