[Photo] Lễ đón Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (11/2017)

Hà Nội (TTXVN 12/11/2017) Chiều 12/11/2017, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)

  • (Ảnh: Minh Sơn)