[Photo] Lễ hạ quốc kỳ kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA

Hà Nội (TTXVN 1/1/2022) Lễ hạ quốc kỳ diễn ra tại New York đánh dấu kết thúc 2 năm nhiệm kỳ của 5 nước Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, bao gồm Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam.

  • Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham gia lễ hạ quốc kỳ. (Ảnh: TTXVN)

  • Đại sứ các nước Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam tại lễ hạ quốc kỳ. (Ảnh: TTXVN)

  • Đại sứ các nước Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam tại lễ hạ quốc kỳ. (Ảnh: TTXVN)

  • Đại sứ các nước Estonia, Niger, Saint Vincents & the Grenadines, Tunisia và Việt Nam tại lễ hạ quốc kỳ. (Ảnh: TTXVN)