[Photo] Liên minh cánh tả gây bất ngờ lớn

Hà Nội (TTXVN 8/7/2024) Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội sớm tại Pháp tính đến cuối ngày 7/7/2024, với 184 - 186 đại biểu so với 149 đại biểu của Quốc hội sắp mãn nhiệm, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) đang chiếm vị trí dẫn đầu. Mặc dù giành thắng lợi lớn ở vòng đầu tiên, nhưng đảng Tập hợp Quốc gia (RN) và các đồng minh chỉ giành được từ 141 đến 143 ghế, hiện đứng ở vị trí thứ ba. Đứng thứ hai là liên minh “Cùng nhau” (Ensemble) của Tổng thống Emmanuel Macron, mất đa số tương đối và chỉ còn duy trì được từ 160 đến 162 đại biểu so với 254 đại biểu trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ trước.

  • Bà Marine Le Pen (trái), cựu Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia (RN) phát biểu tại Paris, ngày 9/6/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp Jordan Bardella phát biểu tại Paris, ngày 24/6/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia Pháp (RN), Jordan Bardella, phát biểu sau khi kết quả bầu cử Quốc hội vòng 2 được công bố, tại Paris, ngày 7/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia Pháp (RN), Jordan Bardella, phát biểu sau khi kết quả bầu cử Quốc hội vòng 2 được công bố, tại Paris, ngày 7/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Chủ tịch đảng LFI, thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon phát biểu tại Marseille. Ảnh tư liệu: Getty Images/ TTXVN

  • Chủ tịch đảng LFI, thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon phát biểu tại Montrouge. Ảnh tư liệu: Getty Images/ TTXVN

  • Chủ tịch đảng LFI, thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon (phía trước) phát biểu tại Paris, sau khi kết quả bầu cử Quốc hội vòng 2 được công bố. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Chủ tịch đảng LFI, thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon (giữa) phát biểu tại Paris, sau khi kết quả bầu cử Quốc hội vòng 2 được công bố. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Liên minh “Cùng nhau” (Ensemble) của Tổng thống Emmanuel Macron, mất đa số tương đối và chỉ còn duy trì được từ 160 đến 162 đại biểu so với 254 đại biểu trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ trước. Ảnh: THX/ TTXVN

  • Liên minh “Cùng nhau” (Ensemble) của Tổng thống Emmanuel Macron, mất đa số tương đối và chỉ còn duy trì được từ 160 đến 162 đại biểu so với 254 đại biểu trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ trước. Ảnh: THX/ TTXVN