Lời chào mừng của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trước Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn