[Photo] Lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa

  •  

  •  

  •  

  •  

  •