Lời phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại cuộc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Argentina Carlos Saúl Menem (2/1997)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/2/1997