Lời phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại cuộc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Argentina Carlos Saúl Menem (2/1997)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/2/1997