[Infographics] Luật sư Phan Anh: Niềm tự hào của trí thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/3/2022) Luật sư Phan Anh là một luật sư nổi tiếng, một trong những gương mặt trí thức quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo của Chính phủ mới nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ khi mới thành lập. Trưởng thành cùng cách mạng, nhà trí thức Phan Anh đã được Đảng, Bác Hồ giao nhiều trọng trách ở những giai đoạn lịch sử khác nhau. Ông sinh ngày 1/3/1912, cách đây 110 năm.