Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Lương Tam Quang

 • Họ và tên: Lương Tam Quang
 • Ngày sinh: 17/10/1965
 • Ngày vào Đảng: 21/11/1998
 • Quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (từ 6/2024)

  - Thượng tướng (từ 1/2022), Thứ trưởng Bộ Công an (8/2019 - 6/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1983 - 8/1985: Học viên trường An ninh IV

  - 9/1985 -10/1989: Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 11/1989 - 8/1994: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

  - 9/1994 - 4/1996: Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 5/1996 - 9/2006: Cán bộ Cục An ninh kinh tế, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an

  - 10/2006 - 3/2009: Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an

  - 3/2009 - 12/2009: Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an

  - 12/2009 - 7/2010: Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an

  - 8/2010 - 9/2017: Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Được thăng quân hàm Thiếu tướng (11/2014)

  - 9/2017 - 8/2019: Chánh Văn phòng Bộ Công an; Được thăng quân hàm Trung tướng (1/2019)

  - 8/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (từ 1/2020), Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (5/2020)

  - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Được thăng quân hàm Thượng tướng (01/2022)

  - 6/6/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng
Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

Lương Tam Quang

 • Họ và tên: Lương Tam Quang
 • Ngày sinh: 17/10/1965
 • Ngày vào Đảng: 21/11/1998
 • Quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (từ 6/2024)

  - Thượng tướng (từ 1/2022), Thứ trưởng Bộ Công an (8/2019 - 6/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1983 - 8/1985: Học viên trường An ninh IV

  - 9/1985 -10/1989: Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 11/1989 - 8/1994: Học viên Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

  - 9/1994 - 4/1996: Cán bộ Cục Trinh sát ngoại tuyến, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 5/1996 - 9/2006: Cán bộ Cục An ninh kinh tế, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an

  - 10/2006 - 3/2009: Phó Trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an

  - 3/2009 - 12/2009: Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an

  - 12/2009 - 7/2010: Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an

  - 8/2010 - 9/2017: Cục trưởng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Được thăng quân hàm Thiếu tướng (11/2014)

  - 9/2017 - 8/2019: Chánh Văn phòng Bộ Công an; Được thăng quân hàm Trung tướng (1/2019)

  - 8/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (từ 1/2020), Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (5/2020)

  - 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Được thăng quân hàm Thượng tướng (01/2022)

  - 6/6/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa