[Photo] Mãn nhãn với màn diễn tập của các chiến sỹ Cảnh sát Gìn giữ Hoà bình

Hà Nội (TTXVN 11/1/2024) Chiều 11/1/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình số 1.

 • Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ Hoà bình số 1 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ Hoà bình số 1 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc về Hợp tác trên lĩnh vực Gìn giữ Hòa bình Faisal Shahkar trao quyết định thành lập Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ Hoà bình số 1. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc về Hợp tác trên lĩnh vực Gìn giữ Hòa bình Faisal Shahkar phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình tham gia với 3 nội dung gồm: Sỹ quan cá nhân; Đội Cảnh sát Đặc biệt và Đội Cảnh sát Vũ trang. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Cơ động tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Các phương tiện tham gia diễn tập tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Các phương tiện tham gia diễn tập tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Các chiến sỹ Cảnh sát diễn tập thực hiện các kỹ thuật vận động, lợi dụng địa hình, địa vật để tiếp cận mục tiêu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Chiến sỹ Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình số 1 trình diễn các kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu; xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực chiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Chiến sỹ Cảnh sát Gìn giữ Hòa bình số 1 trình diễn các kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu; xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực chiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Diễn tập các tình huống giả định của đơn vị cảnh sát. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Diễn tập các tình huống giả định của đơn vị cảnh sát. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

 • Diễn tập các tình huống giả định của đơn vị cảnh sát. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)