[Photo] Mexico tiến hành tổng tuyển cử

Hà Nội (TTXVN 3/6/2024) Ngày 2/6/2024 (theo giờ địa phương), Mexico tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra tân tổng thống, 500 thành viên Hạ viện, 128 thành viên Thượng viện và gần 20.000 vị trí lãnh đạo địa phương. Trong ngày bầu cử, hơn 170.000 hòm phiếu sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đây là lần đầu tiên các cuộc bầu cử cấp trung ương và địa phương được thực hiện đồng thời trên toàn bộ 32 bang ở Mexico trong cùng một thời điểm.

 • Cử tri đi bỏ phiếu tại quận Cuauhtémoc, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Cử tri đi bỏ phiếu tại quận Miguel Hidalgo, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Cử tri đi bỏ phiếu tại quận Miguel Hidalgo, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Quang cảnh một điểm bỏ phiếu tại quận Miguel Hidalgo, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Cử tri đi bỏ phiếu tại quận Cuauhtémoc, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Cử tri đi bỏ phiếu tại quận Cuauhtémoc, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Quang cảnh một điểm bỏ phiếu tại quận Cuauhtémoc, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Phát phiếu bầu cho cử tri tại quận Miguel Hidalgo, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Cử tri đi bỏ phiếu tại quận Miguel Hidalgo, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Cử tri lựa chọn lá phiếu tại quận Cuauhtémoc, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico

 • Đánh dấu đã bỏ phiếu cho cử tri tại quận Miguel Hildago, Thủ đô Mexico City, ngày 2/6/2024. Ảnh: Phi Hùng - PV TTXVN tại Mexico