[Video] Mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 26/4/2024) Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, là chiến dịch quân sự có thời gian ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ diễn ra trong 6 ngày (từ 26-4 đến 30-4-1975) song chiến dịch đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.