[Photo] Một số hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Montevideo

Hà Nội (TTXVN 28/04/2023) Chiều 27/4/2023 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino và nhận Danh hiệu khách danh dự do thành phố này trao tặng.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký ý định thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký ý định thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Montevideo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino trao tặng Danh hiệu khách danh dự cho Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu dự Lễ trao tặng Danh hiệu khách danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)